Mercedes C200 4.2-4.4L / 100km 6.8-7.1L / 100km 2.2L Diesel 2006 iX300 HHO - Ffatri HHO

Mercedes C200 4.2-4.4L / 100km 6.8-7.1L / 100km 2.2L Diesel 2006 iX300 HHO X-CELL Automat 5 Speed

Postiwyd gan Ffatri HHO Iwerddon on

Mae HHO FACTORY, LTD yn cynhyrchu Generaduron HHO 'Plug n' Play 'ar gyfer injan eich cerbyd. Mae'r Generadur HHO yn gorfod gweithio ar unwaith i lanhau a chael gwared ar ddyddodion carbon sy'n gorchuddio tu mewn i'ch injan a'ch siambr hylosgi.
Mae'r weithred Glanhau Carbon HHO hon yn adfer cyflwr 'Glân fel Newydd' eich injan.
Mae HHO FACTORY Ltd. o Iwerddon yn arbenigo mewn cyflwyno technolegau hydrogen sy'n lleihau allyriadau carbon i'r farchnad fyd-eang. Mae generaduron HHO yn arloesol o ran dylunio, trwy weithredu'n effeithlon iawn ar amps isel, gyda'r prif ffocws dylunio i leihau allyriadau carbon ac adfer gwell defnydd o danwydd trwy lanhau'ch injan o'r tu mewn.
Pan fyddwch chi'n buddsoddi'ch arian a enillir yn galed mewn Generadur HHO Factory HHO, byddwch chi'n cael Parod i'w ddefnyddio'n barod ac wedi'i ymchwilio'n llawn, Plug-N-Go, sy'n gyfeillgar i'r Defnyddiwr, a weithgynhyrchir yn Iwerddon. Wedi'i ddylunio gyda gofal a'i ymgynnull yn fanwl, i gyd yn seiliedig ar brofion hollgynhwysfawr yn y byd go iawn a dadansoddi data, bydd pob Generadur HHO Factory HHO yn gwneud yn union fel yr addawyd, unwaith y byddwch chi'n ei osod yn gywir, yn unol â chyfarwyddiadau a fideos.
Mae holl Becynnau Generadur HHO a phob uned 'Plug n' Play 'yn UE yn cael eu gwarchod gan EUIPO - Swyddfa Eiddo Deallusol yr Undeb Ewropeaidd.

Electrolysis

Pam mae HHO Kit yn cael ei ddisgrifio fel glanhawr carbon HHO Gweithredol effeithiol?

Canlyniad ymarferol y broses lanhau gyda'r glanhawr carbon Active HHO (HHO Kit) yw bod defnyddwyr yn dweud wrthym eu bod yn gweld ac yn teimlo bod eu peiriannau'n cael eu hadfer i sicrhau gwell economi tanwydd.

Gyda'n generaduron HHO X-CELL, nid oes angen i chi newid na thrin eich ECU i ennill pŵer neu economi tanwydd. Mae llawer o wledydd yn gwahardd defnyddio unrhyw ddyfeisiau newid sglodion neu synhwyrydd i drin data oherwydd ei fod yn aml yn cynyddu allyriadau carbon peryglus ac yn gallu byrhau hyd oes yr injan, gan niweidio'n arbennig yr eiliadur yn y broses.

Mae'n rhaid i chi gymryd gofal i beidio â chymryd rhan mewn celloedd HHO amhroffesiynol heb eu profi sy'n cael eu gwneud yn ddiofal i hen ddyluniad. Yn aml iawn mae'r rhain yn cael eu hadeiladu heb brofion gwyddonol, ac fel arfer, mae ganddyn nhw ormod o blatiau niwtral diwerth, felly'r unig ffordd i oresgyn eu diffyg gwybodaeth dechnegol yw parhau i gynyddu'r amps sy'n cael eu danfon i'r platiau. Rhaid i'r batri a'r eiliadur weithio'n llawer anoddach i gyflenwi'r cerrynt hwn, a defnyddir unrhyw arbedion a wneir o'r nwy HHO i yrru'r eiliadur. Wrth gwrs, gallwch chi ddisgwyl i'ch eiliadur a'ch batri gael bywyd gwaith byrrach yn y broses.

Iawn !, Felly dyna'r pethau drwg. Ac mae angen i chi ei wybod oherwydd bod cymaint o Generaduron HHO eraill allan nad ydyn nhw'n addas at y diben.

Fodd bynnag!

Mae gan HHO FACTORY ychydig o newyddion da i chi! Gwarantedig!

Y prif fudd i chi, ac i'ch injan yw lleihau allyriadau, ac adfer effeithlonrwydd eich injan gan losgi petrol a disel.

Bellach mae gan HHO FACTORY ein citiau HHO Generator X-Cell HHO a ddatblygwyd yn 2019 ac a weithgynhyrchir gan HHO FACTORY, LTD yma yn Iwerddon. Mae'r citiau hyn yn defnyddio cerrynt isel iawn o 200mA i 1.5 A i gyflawni'r canlyniad gorau o ran lleihau allyriadau, cynyddu pŵer ac adfer gwell defnydd o danwydd yn eich injan fach a chanolig. Ac mae hynny i gyd yn ganlyniad i ymchwil obsesiynol HHO FACTORY, profion cyson a gwella dyluniad yn barhaus.
--------------------- A ----------------------
Sut mae'n gweithio?
Mae'r Generadur HHO yn hydroli'r dŵr ïoneiddiedig i mewn i Ocsigen a Nwy Hydrogen. Mae'r nwy hydrogen a'r nwy ocsigen yn gwella llosgadwyedd eich cymysgedd tanwydd i'w helpu i losgi'n llwyr. Mae HHO Gas yn cyflymu'r lluosiad fflam yn eich siambr hylosgi, gan roi mwy o amser i hylosgi (oherwydd ei fod yn cychwyn ar unwaith ac yn llosgi'n fwy trylwyr) a thrwy hynny achosi llosgi tanwydd yn fwy cyflawn.
Mae'r effeithlonrwydd cynyddol hwn yn rhoi mwy o bwer o'ch tanwydd, pob cylchdroi'r crankshaft, a gallwch naill ai gyflymu yn gyflymach os byddwch chi'n dewis neu'n gyrru'n fwy ysgafn a bydd eich injan yn fwy effeithlon o ran tanwydd.
Nid oes angen llawer iawn o Nwy HHO arnoch, ond mae angen y swm cywir arnoch, wedi'i ddanfon yn y modd mwyaf effeithlon a manwl gywir posibl. A dyna'n union beth mae pecyn HHO Generator X-Cell HHO yn ei wneud orau.
Edrychwch ar yr app cyflymu i brofi perfformiad eich injan cyn ac ar ôl, fel y gallwch fod yn sicr eich bod wedi prynu Generadur HHO sydd mewn gwirionedd yn gwneud gwahaniaeth byd go iawn i'ch injan.
Sut mae Glanhau Carbon yn Gweithio?
Mae'r Nwy HHO (Hydrogen ac Ocsigen) yn llosgi yn y siambr hylosgi ac yn troi yn ôl i'r dŵr (H2O), ond mae mor boeth yn y siambr hylosgi, mae'r dŵr mewn gwirionedd yn dod yn stêm wedi'i gynhesu neu'n anwedd dŵr poeth iawn. Mae Anwedd Dŵr yn anweledig wrth iddo ddod allan o'ch gwacáu, felly ni fyddwch yn gwneud cwmwl storm mawr wrth i chi yrru i lawr y stryd.


Rhannu swydd hon← Post Hŷn Newer Post →